Ugrás a tartalomra

ONLINE JEGYVÁSÁRLÁS 20% kedvezménnyel KUPONKÓD:PNSZ20

Pécsi Nemzeti Színház logó
Állásajánlatok illusztációs képe

Állásajánlatok


A Pécsi Nemzeti Színház keresi új munkatársát, az alábbi munkakörre:

 • TAKARÍTÓ beosztás szerint, alkalmanként hétvégén is, a próbák, előadások függvényében. A munkakör rugalmas hozzáállást igényel a színház munkarendjéhez alkalmazkodva.
   
 • VILLANYSZERELŐ, szakirányú szakmunkás képesítéssel. Munkavégzés helye: Pécsi Nemzeti Színház TMK (Tervszerű Megelőző Karbantartás) csoport.  A munkakör teljes állású, rugalmas hozzáállást igényel a színház munkarendjéhez alkalmazkodva. Nyugdíjas jelentkező esetén részmunkaidő is megoldható.
  Bérezés: garantált bérminimum szerint.
   
 • VÍZVEZETÉK-SZERELŐ, szakirányú szakmunkás képesítéssel. Munkavégzés helye: Pécsi Nemzeti Színház TMK (Tervszerű Megelőző Karbantartás) csoport.  A munkakör teljes állású, rugalmas hozzáállást igényel a színház munkarendjéhez alkalmazkodva. Nyugdíjas jelentkező esetén részmunkaidő is megoldható.
  Bérezés: garantált bérminimum szerint.

  Az állásokra az allas@pnsz.hu címen lehet jelentkezni, lehetőleg fényképes önéletrajzzal. Nyomtatott önéletrajzokat a Pécsi Nemzeti Színház Perczel utcai porta melletti postaládában lehet elhelyezni.

Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft.
Álláspályázók Adatkezelési Tájékoztatója

Adatkezelő
Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. | 7621.Pécs, Színház tér 1.
(Adatvédelmi tisztségviselő megbízására nem vagyunk kötelesek!)

Az adatkezelés célja
álláspályázatok
a kiválasztási eljárás lebonyolítása és a foglalkoztatásra előírt követelményeknek való megfelelés ellenőrzése, az álláspályázat során megadott adatok minőségének ellenőrzése és biztosítása. Az adatok megadása minden esetben önkéntes, de az adatok megadása hiányában lehetséges, hogy nem leszünk képesek lebonyolítani a a kiválasztási eljárást.

Az adatkezelés jogalapja, jogos érdekek
A PNSZ által kiírt álláspályázatokra vonatkozó adatkezelés a PNSZ és a munkavállaló közötti szerződéskötést megelőző lépések megtétele (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja alapján). Ennek érdekében a PNSZ jogosult a pályázó a jelentkezésben megadott, az ahhoz csatolt dokumentumban szereplő és az interjú során rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a kiválasztás céljának megfelelő kezelésére. Álláspályázattal összefüggésben a személyes adatok rendelkezésre bocsátása önkéntes, azonban az adatok rendelkezésre bocsátásának hiányában lehetséges, hogy az Ön álláspályázatát a PNSZ nem képes elbírálni. A PNSZ az Ön álláspályázatával kapcsolatos személyes adatait -sikertelen álláspályázat esetén -a felvételi eljárás lezárását követően az eredménytelen jelentkezésből eredő jogviták, illetőleg az álláspályázattal kapcsolatos eljárás jogszerűségének alátámasztása céljából (pl. a hatóságokkal szemben), legfeljebb 3 (három)hónapig kezeljük. Ezt követően a személyes adatok törlésre kerülnek. A PNSZ jogosult az Ön nyilvános adatainak internetes keresés útján történő megtekintésére, amely adatkezelés a PNSZ azon jogos érdekén alapul, hogy a pályázó által megadott adatok minőségét / valóságát biztosítsa.

Címzettek köre
Az Ön adataihoz a PNSZ gazdasági és munkaügyi részlegének erre feljogosított humánpolitikai ügyintézői, továbbá a PNSZ szervezetén belül a munkaerőt igénylő vezetők férhetnek hozzá, akiknek szakmai területéhez az Ön által megpályázott álláshely tartozik. Az adatok a PNSZ által megbízott IT szolgáltatók részére válnak hozzáférhetővé.

Az Ön jogai
Ön kérelmezheti a PNSZ-től az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint Önt megilleti az adathordozhatósághoz való jog.

Tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatai általunk történő kezelése ellen, ha az jogos érdeken alapul. Ilyen esetben előfordulhat, hogy nem kezelhetjük tovább az Ön személyes adatait. Amennyiben önt megilleti a tiltakozáshoz való jog, és Ön gyakorolja ezen jogát, az Ön személyes adatait nem kezeljük tovább, kivéve, ha a személyes adatok további kezelését kényszerítő erejű jogos érdekünk (pl. Jogvita) indokolja. A tiltakozáshoz való jog gyakorlása nem jár költségekkel. Ez a jog nem illeti meg Önt, amennyiben a személyes adatai kezelése szerződéskötést megelőző lépések megtétele, vagy már megkötött szerződés teljesítése érdekében szükséges

Panaszjog
Ön jogosult panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatóságnál különösen az Ön szokásos tartózkodási helye vagy a GDPR rendelkezéseinek feltételezett megsértésének helye szerinti tagállamban. Ha Ön Magyarországon van, az illetékes hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu)